FEMINA – Creşterea abilităţilor şi calificărilor femeilor

 

Proiectul “FEMINA – cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor”, id. POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.

Beneficiarul proiectului strategic “FEMINA – cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor” este SC. ILE Trade Company SRL.

Proiectul se va realiza la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare în parteneriat cu SC. DARC MANAGEMENT SRL şi SC. QUEEN MANAGEMENT SRL.

 

Proiectul isi propune ca obiectiv general facilitarea integrarii pe piata muncii a femeilor prin înzestrarea lor cu abilitati noi în vederea cresterii sanselor de a fi ocupate în alte sectoare decât cele unde au deja calificari vechi si nefolositoare si promovarea pe termen cât mai lung a sustenabilitatii României în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si prin crearea de conditii pentru dezvoltarea afacerilor profitabile.

“FEMINA – cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor” are ca prioritate consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile si asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, în vederea crearii unei piete a muncii inclusive.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Înzestrarea a 696 de femei, din mediul rural si urban, cu vârste cuprinse între 18-60 ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, somere si/sau ocupate cu agricultura de subzistenta cu abilitati si competente noi, necesare dezvoltarii personale si integrarii pe piata muncii - abilitati de a coase, broda, calca folosind masini mecanice sau electrice
  • Dezvoltarea antreprenoriatului pentru 696 de femei, din mediul rural si urban, cu vârste cuprinse între 18-60 ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, somere si/sau ocupate cu agricultura de subzistenta, care, la finalul proiectului vor fi capabile sa-si dezvolte propria afacere fie în cadrul serviciilor fie în cadrul confectiilor sau croitoriei
  • Dezvoltarea si cresterea resursei umane feminine din tara - 696 de doamne - pentru a micsora decalajul de competente existent în acest moment între urban si rural
  • Consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii prin dezvoltarea unui program de informare, consiliere si motivare pentru gasirea unui loc de munca pentru femeile inactive atât din mediul rural cât si urban, crescându-le astfel sansele de ocupare si angajare.
  • Promovarea antreprenoriatului în rândul populatiei feminine precum si informare si consiliere pentru cei care doresc demararea unei afaceri

 

Testimoniale

Mădălina P. – Baia Mare:

"Fiind prima dată în contact cu o mașină de cusut, în 5 zile am învățat să cos, brodez."

Maria B. – Baia Mare:

"Lectorul m-a sprijinit în activitățile practice și apreciez latura practică căci am învățat încă o meserie în plus."

Letiţia T.:

"Vă mulțumim și vă felicităm pentru ceea ati făcut pentru noi."

Ioana Simona F.:

"Un curs cu un nivel înalt de interactivitate, un curs care este binevenit pentru toate femeile."

Alexandrina A.:

"Felicitări pentru ceea ce ati facăut până acum."