Eveniment inchidere proiect 21 decembrie 2012

SC ILE Trade Company SRL, beneficiarul proiectului FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor - POSDRU/97/6.3/S/60838, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Operan?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interven?ie 6.3 - Promovarea egalita?ii de ?anse pe pia?a muncii, anun?? nchiderea proiectului.

Evenimentul de nchidere a proiectului va avea loc Vineri, 21.12.2012, n Bucure?ti, ncepnd cu ora 11.00, n cadrul Hotelului Ramada Majestic, str. Calea Victoriei nr. 38 - 40, Sector 1.

La eveniment sunt a?tepta?i s? participe reprezentan?i ai AMPOSDRU ?i OIRPOSDRU Sud Est, persoane interesate de domeniul antreprenoriatului, oameni de afaceri ?i reprezentan?i ai fabricilor de confec?ii, reprezentan?i ai presei, precum ?i alte persoane interesate de proiect.

Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m s? accesa?i pagina de web www.proiect-femina.ro, la sec?iunea Evenimente, sau la Telefon: 021/ 326.35.43, Fax: 021/326.35.43, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Contract POSDRU/97/6.3/S/60838

FEMINA - cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

AGENDA

Conferin?a de inchidere a proiectului

FEMINA - cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

21.12.2012 Hotel Ramada Majestic, Bucuresti

AGENDA

10,45 11,15

nregistrarea participan?ilor

11,15 12,00

Prezentare rezultatelor proiectului Manager de proiect

12,00 12,30

ntreb?ri ?i r?spunsuri

12,30 13,30

Pranz festiv

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale omeniul major de interven?ie

6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Investe?te n oameni!