Inchidere Proiect

COMUNICAT DE PRES?

21.12.2012

SC ILE Trade Company SRL a fost beneficiarul proiectului POSDRU/97/6.3/S/60838, cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Operan?iona Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interven?ie 6.3 - Promovarea egalita?ii de ?anse pe pia?a muncii.

Evenimentul de inchidere a proiectului a avut loc vineri, 21.12.2012, ora 11.00, n Bucure?ti, la Hotel Ramada Majestic.

Prin acest proiect beneficiarul ?i cei doi parteneri au urm?rit s? mbun?t??easc? calitatea resurselor umane ?i s? creeze femeilor din Romnia condi?ii de acces pe pia?a muncii egale cu barba?ii, prin formarea acestora n utilizarea ma?inilor de cusut casnice ?i industriale, oferindu-se altfel posibilitatea nv???rii unei meserii noi, cu tradi?ie, oferindu-le o ?ans? pentru angajarea n domeniul confec?iilor sau demararea unei afaceri proprii.

Proiectul s-a desf??urat pe o perioad? de 27 de luni (01.10.2010 31.12.2012), n 7 regiuni ale ??rii: Bucuresti - Ilfov, Nord Vest, Vest, Centru, Sud Vest, Sud, Sud Est.

Grupul ?int? al proiectului POSDRU/97/6.3/S/60838 - FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor a fost format din 706 de femei, din mediul rural ?i urban, cu vrsta cuprins? ntre 18-60 de ani, ?omere, inactive ?i ocupate cu agricultura de subzisten??.

La sfr?itul fiec?rui curs la care au participat, femeile din grupul ?int? au primit subven?ie o ma?in? de cusut casnic?, pe care s? o foloseasc? n exersarea abilit??ilor dobndite n cadrul cursurilor ?i care poate constitui primul pas n demararea propriei afaceri.

Pentru informa?ii suplimentare legate de proiect ne pute?i contacta la:

SC. ILE Trade Company SRL

Pagina web: www.proiect-femina.ro

Persoana de contact: Cristian Darius MITREA Manager de proiect

FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor