Comunicat de presa

SC. ILE Trade Company este beneficiarul proiectului POSDRU/97/6.3/S/60838, cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cofinan?at din Fondul Social European Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interven?ie 6.3 - Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii.

Evenimentul de lansare a proiectului FEMINA, a avut loc mar?i 21.12.2010 ora 10, n Bucure?ti, Hotel Ramada Majestic. Prin acest proiect beneficiarul urm?re?te s? mbun?t??easc? calitatea resurselor umane ?i s? creeze femeilor din Romnia condi?ii de acces pe pia?a muncii egale cu barba?ii, prin formarea acestora n utilizarea ma?inilor de cusut casnice ?i industriale, oferindu-se altfel posibilitatea nv???rii unei meserii noi, cu tradi?ie ?i mai ales oferindu-le o ?ans? pentru angajarea n domeniul confec?iilor sau chiar s? demareze o afacere proprie, s?-?i deschid? ateliere de croitorie.

La sfr?itul fiec?rui curs la care au participat, femeile din grupul ?int? vor primi subven?ie o ma?in? de cusut casnic? pe care s? o foloseasc? n exersarea abilit??ilor dobndite n cadrul cursurilor ?i care poate constitui primul pas n demararea propriei afaceri.

Grupul ?int? al proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor este format din 696 de femei, din mediul rural ?i urban, cu vrste cuprinse ntre 18-60 de ani. n cadrul grupului ?int? vor fi incluse femei care din punct de vedere socioeconomic sunt ?omere, inactive ?i sunt ocupate cu agricultura de subzisten??. Proiectul se desf??oar? pe o perioad? de 24 de luni n mediul rural ?i urban, la nivel na?ional.

Pentru informa?ii suplimentare legate de proiect ne pute?i contacta la: SC. ILE Trade Company SRL, www.iletrade.ro; Tel. 021.326.35.40, 021.326.35.42; fax: 0213263541, email: info@ iletrade.ro; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Persoana de contact:

Cristian Darius MITREA

manager proiect;

tel. 0722 315 589.

FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor.


Poze de la eveniment


Atricole din presa

http://stiripeblog.wordpress.com/2010/12/21/ile-trade-company-a-lansat-proiectul-femina-cresterea-abilitatilor-si-calificarilor-femeilor/

http://info.multicast.ro/ile-trade-company-a-lansat-proiectul-femina-cresterea-abilitatilor-si-calificarilor-femeilor-s294157865.html

http://www.amosnews.ro/Lansarea_proiectului_FEMINA_cresterea_abilitatilor_si_calificarilor_femeilor-29-59285

http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=9558674D3522AB89238684E7289&c=&p=1&s=&q=

http://www.stiriazi.ro/ziare/articol/articol/lansarea-proiectului-femina--cresterea-abilitatilor-si-calificarilor-femeilor/sumar-articol/4821668/#lifr

http://www.bucuresteni.ro/info/evenimente/lansarea_proiectului_femina_cresterea_abilitatilor_si_calificarilor_femeilor.html

http://www.comunicatemedia.ro/Lansarea_proiectului_FEMINA___cresterea_abilitatilor_si_calificarilor_femeilor_ic41666.html