Cursurile Femina cofinan?ate de Fondul Social European prin POSDRU se deruleaz? cu succes in regiunea Nord-Vest

SC. ILE Trade Company SRL implementeaz? n parteneriat proiectul strategic POSDRU/97/6.3/S/60838, cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cofinan?at din Fondul Social European Programul Operan?iona Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interven?ie 6.3 - Promovarea egalita?ii de ?anse pe pia?a muncii. Proiectul a demarat la 01.10.2010 ?i se desf??oar? pe o perioad? de 24 de luni n mediul rural ?i urban, la nivel na?ional, n cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei.

Prin acest proiect beneficiarul ?i cei doi parteneri urm?resc s? mbun?t??easc? calitatea resurselor umane ?i s? creeze femeilor din Romnia condi?ii de acces pe pia?a muncii egale cu barba?ii, prin formarea acestora n utilizarea ma?inilor de cusut casnice ?i industriale, oferindu-se altfel posibilitatea nv???rii unei meserii noi, cu tradi?ie ?i mai ales oferindu-le o ?ans? pentru angajarea n domeniul confec?iilor sau chiar s? demareze o afacere proprie, s?-?i deschid? ateliere de croitorie. La sfr?itul fiec?rui curs la care au participat, femeile din grupul ?int? vor primi subven?ie o ma?in? de cusut casnic? pe care s? o foloseasc? n exersarea abilit??ilor dobndite n cadrul cursurilor ?i care poate constitui primul pas n demararea propriei afaceri.

Activitatea de instruire a grupului tinta a demarat in luna ianuarie 2011, in regiunea Nord-Vest, in judetul Maramures, la Baia Mare, iar n luna februarie, am fost prezen?i n regiunea Sud-Vest, n jude?ul Mehedin?i, unde au beneficiat de cursul FEMINA 15 femei. n regiunea Nord-Vest, la Baia Mare, proiectul nregistreaz? un real succes. Au fost instruite 115 persoane ?i lista de a?teptare este lung? ?i n cre?tere.

Pentru mai multe informa?ii despre proiect dar ?i pentru a v? exprima dorin?a de a face parte din grupul ?int? pute?i transmite datele dvs. prin intermediul formularului de inscriere de pe site www.proiect-femina.ro, ct ?i la adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pute?i urm?ri proiectul Femina ?i pe pagina de facebook: proiect femina.


Echipa Femina