Participare TOB

COMUNICAT

n perioada 16 iunie 2011 18 iunie 2011, vom participa la TRGUL INTERNA?IONAL DE VE?MINTE, ICOANE, C?R?I ?I OBIECTE BISERICE?TI - TOB, care va avea loc n Bucure?ti, la Sala Palatului, ntre orele 10.00 18.00, unde vom avea ocazia s? prezent?m ?i s? promov?m proiectul cu titlul FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. POSDRU/97/6.3/S/60838.

n cadrul acestui eveniment, vom promova proiectul cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, f?cnd cunoscute obiectivele acestuia, ?i activit??ile planificate pentru realizarea acestora.

V? invit?m s? vizita?i standul nostru, pentru a v? face cunoscut proiectul FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, nr. POSDRU/97/6.3/S/60838, aflat n implementare.

Intrarea este gratuit?.

V? a?teptam!