Instruirea grupului tinta SUD

Instruirea grupului ?int? n cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, n Regiunea SUD

SC. ILE Trade Company SRL, n calitate de Beneficiar anun?? demararea activit??ii de instruire a grupului ?int? n cadrul proiectului FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, id POSDRU/97.6.3/S/60838 n regiunea SUD, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Investe?te n oameni!

Prima sesiune de formare n regiunea Sud, la Rosiorii de Vede se va desfasura in perioada 14.11.2011 18.11.2011.

Fiecare sesiune de formare are o durat? de 5 zile. La cursurile FEMINA pot participa femei, din mediul rural ?i urban, cu vrste cuprinse ntre 18-60 de ani. Din punct de vedere socio-economic aceste persoane trebuie s? fie ?omere, inactive sau s? se ocupe cu agricultura de subzisten??.

O grup? de instruire poate cuprinde un num?r de minim 10 persoane ?i maximum de 15 persoane, care trebuie s? respecte profilul grupului ?int?, men?ionate mai sus.

Participantele la acest curs vor dobndi, la finalul cursului, abilit??i noi n domeniul cusutului, brodatului ?i c?lcatului, cu ajutorul utilajelor industriale ?i casnice. De asemenea vor dobndi cuno?tin?e despre protec?ia muncii ?i no?iuni despre antreprenoriat, mai exact, cum s? demareze o activitate pe cont propriu, o latur? important? a cursului fiind cea practic?, aplicativ? la ma?inile industriale ?i casnice, existente n sala de curs.

La finalul celor 5 zile de curs, fiecare cursant? va primi, o diplom? de participare, precum ?i o ma?in? de cusut casnic?, sub form? de subven?ie n natur?, pe care o va putea folosi pentru dezvoltarea propriei afaceri.