Incepere sesiuni de Evaluarea competentelor dobandite de catre grupul tinta instruit

Investe?te n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Titlu proiect: FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

Nr. Contract: POSDRU/97/6.3/S/60838

COMUNICAT

SC. ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de beneficiar al proiectului cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cu atribu?ii de gestionare a finan??rii nerambursabile pentru implementarea activit??ilor eligibile ?i atingerea scopului ?i obiectivelor propuse, anun?? demararea unei activit??i noi n cadrul proiectului cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ?i anume "Evaluarea competentelor dobandite de catre grupul tinta instruit", prin care beneficiarul va organiza sesiuni de evaluare a abilitatilor si competentelor detinute si dobandite in domeniul confectiilor, pentru recunoasterea lor la nivel national si international, prin obtinerea certificatului eliberat de Autoritatea Nationala pentru calificari. Certificat, recunoscut de Ministerul Muncii Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii.

Persoanele care au parcurs activitatile proiectului FEMINA cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor si care sunt interesate de noua activitate, sunt rugate sa contacteze echipa de proiect la nr. de telefon 021/326.35.43

V? dorim succes!

Echipa de proiect