Comunicat web final

Investe?te n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Titlu proiect: FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

Nr. Contract: POSDRU/97/6.3/S/60838

COMUNICAT

SC. ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de beneficiar al proiectului cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cu atribu?ii de gestionare a finan??rii nerambursabile pentru implementarea activit??ilor eligibile ?i atingerea scopului ?i obiectivelor propuse, anun?? rezultatul activitatii nr. 8, respectiv clasamentul concursului ntre grupe, pentru fiecare an de implementare:

n anul 1 de implementare, octombrie 2010 septembrie 2011, au fost instruite 280 de femei, care ndeplinesc condi?iile de structur? impuse de cererea de finan?are. Regiunile in care a fost desf??urat? instruirea sunt: NORD VEST, la Baia Mare, SUD-VEST, la Drobeta Turnu Severin, BUCURESTI-ILFOV, n Sat Rosu, n sediul proiectului, ?i regiunea SUD, la Ro?iori de Vede.

Clasamentul pentru primul an de implementare se prezint? astfel:

- Locul 1 este ocupat la egalitate de grupele 1, 2, 17, 18

- Locul 2 este ocupat de grupa 8,

- locul 3 este ocupat de grupa 15

CLASAMENT

NR. CRT.

REGIUNEA

LOCATIA

LECTOR

PERIOADA

MEDIA

LOCUL 1

1

NORD- VEST

BAIA MARE

MUSAT LIVIU

24.01.2011 - 28.01.2011

10

LOCUL 1

2

SUD-VEST

DROBETA TURNU SEVERIN

MUSAT LIVIU

30.01.2011 - 04.02.2011

10

LOCUL 1

17

B-IF

ROSU, CHIAJNA

ROBERT CRISTESCU

22.08.2011 - 26.08.2011

10

LOCUL 1

18

NORD- VEST

BAIA MARE

ROBERT CRISTESCU

29.08.2011 - 02.09.2011

10

LOCUL 2

8

NORD- VEST

BAIA MARE

IONESCU VALENTIN

04.04.2011 - 08.04.2011

9,9

LOCUL 3

15

B-IF

ROSU, CHIAJNA

IONESCU VALENTIN

18.07.2011 - 22.07.2011

9,87

n anul 2 de implementare au fost instruite 426 de femei, din regiunile NORD VEST, VEST, BUCURESTI-ILFOV, CENTRU, SUD EST

Clasamentul pentru anul 2 de implementare se prezinta astfel:

- Locul 1 este ocupat la egalitate de grupele 36, 37, 38, 40, 44, 46

- Locul 2 este ocupat la egalitate de grupele 35, 47

- locul 3 este ocupat de grupa 52

CLASAMENT

NR. CRT.

REGIUNEA

LOCATIA

LECTOR

PERIOADA

MEDIA

LOCUL 1

36

NORD-VEST

BAIA MARE

ROBERT CRISTESCU

20.02.2012 - 24.02.2012

10

LOCUL 1

37

B-IF

ROSU, CHIAJNA

VALENTIN IONESCU

20.02.2012 - 24.02.2012

10

LOCUL 1

38

B-IF

ROSU, CHIAJNA

ROBERT CRISTESCU

27.02.2012 - 02.03.2012

10

LOCUL 1

40

VEST

ARAD

VALENTIN IONESCU

05.03.2012 - 09.03.2012

10

LOCUL 1

44

NORD-VEST

BAIA MARE

ROBERT CRISTESCU

02.04.2012 - 06.04.2012

10

LOCUL 1

46

VEST

ARAD

VALENTIN IONESCU

09.04.2012 - 13.04.2012

10

LOCUL 2

35

CENTRU

SIBIU

ROBERT CRISTESCU

09.01.2012 - 13.01.2012

9,95

LOCUL 2

47

B-IF

ROSU, CHIAJNA

ROBERT CRISTESCU

07.05.2012 - 11.05.2012

9,95

LOCUL 3

52

B-IF

ROSU, CHIAJNA

ROBERT CRISTESCU

25.06.2012 - 29.06.2012

9,93

Dorim s? felicit?m toate doamnele instruite pentru meritele ?i rezultatele deosebite ob?inute la instruite ?i v? dorim perseveren?? ?i ncredere n viitor folosind abilit??ile ?i deprinderile dobndite al?turi de noi.

Echipa de proiect FEMINA